NEPLP neizsniedz jaunu apraides atļauju Ventspils radio; izsludina jaunu konkursu

Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome (NEPLP) nolēmusi bez konkursa neizsniegt jaunu apraides atļauju SIA «Ventspils radio», TVNET informēja padomē. Šis lēmums neko nemaina radio klausītājiem, jo līdz konkursa noslēgumam par apraides tiesību piešķiršanu radio programmas veidošanai Ventspilī, 93,7 MHz frekvencē turpinās skanēt SIA «Ventspils radio» veidotā radio programma.

Vienlaikus NEPLP nolēma izsludināt konkursu apraides tiesību piešķiršanai vietējās radio programmas veidošanai latviešu valodā Ventspilī 93,7 MHz frekvencē. Iesnieguma iesniegšanas termiņš ir 2015.gada 4.aprīlis, bet konkursa izvērtēšana notiks līdz 4. jūnijam.

Atteikums bez konkursa izsniegt apraides atļauju tika pieņemts, ņemot vērā, ka ir spēkā šā gada 16.janvārī pieņemtais Kurzemes apgabaltiesas spriedums, ar kuru SIA «Ventspils Radio» tika atzīta par vainīgu Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.5 panta otrajā daļā paredzētā pārkāpuma izdarīšanā, uzliekot naudas sodu 1000 eiro apmērā. Spriedumā secināts, ka SI

A «Ventspils Radio» ir pārkāpusi sev izdotās apraides atļaujas noteikumus. Spriedums ar tā pieņemšanu ir stājies spēkā un nav pārsūdzams. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma 18.panta sestajā daļā noteikts, ka apraides atļaujas termiņam beidzoties, elektroniskajam plašsaziņas līdzeklim bez konkursa tiek izsniegta jauna apraides atļauja, ja ar spēkā stājušos tiesas spriedumu pēdējā tā darbības gadā nav konstatēti šā likuma pārkāpumi. No tiesas spriedumā konstatētā nepārprotami izriet, ka SIA «Ventspils Radio» mazāk kā gadu pirms apraides atļaujas darbības termiņa beigām ir pārkāpusi minētās apraides atļaujas noteikumus. Tādējādi NEPLP, saskaņā ar EPLL 18.panta sesto daļu nav tiesību bez konkursa jaunu apraides atļauju.

Par pieņemto lēmumu ir nosūtīti attiecīgi paziņojumi SIA «Ventspils Radio» un VAS «Elektroniskie sakari».