Regulators: noslodzes brīžos mobilā interneta ātrums kļūst ļoti zems

Neskatoties uz pieslēguma ātrumu, maksimālas noslodzes brīžos mobilā interneta ātrums nespēj nodrošināt augstu pakalpojuma kvalitāti, secināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulators) veiktajos pakalpojuma kvalitātes uzraudzības mērījumos dažādās Latvijas vietās.

Kā informē Regulators, mērījumi ilgākos periodos veikti atsevišķās apdzīvotās vietās Latvijā – Saldus novadā, Talsos, Jelgavā un Rīgā. Apkopojot mērījumu rezultātus, var secināt, ka pat vietās, kur pieslēguma ātrums ir salīdzinoši augsts, tas maksimālās noslodzes brīžos dažkārt sasniedz ļoti zemas vērtības.

2015.gada aprīlī Rīgā veiktie mērījumi atklāj: lai arī maksimālais lejupielādes ātrums bijis labs – «Latvijas Mobilajam telefonam» (LMT) tie bija 21,34 megabiti sekundē (Mbps), «Tele2» – 9,58 Mbps, «Bite» – 9,33 Mbps, minimālais lejupielādes ātrums, atskaitot LMT, kam tas bija 14,58 Mbps, ir niecīgs – «Tele2» – 0,67 Mbps, bet «Bite» – 0,25 Mbps.

Martā Jelgavā veiktie mērījumi rāda, ka maksimālais lejupielādes ātrums LMT bijis 20,63 Mbps, «Bite» – 10,69 Mbps, bet «Tele2» – 9,59 Mbps. Savukārt minimālais lejupielādes ātrums «Bite» bija 4,46 Mbps, «Tele2» – 1,10 Mbps, bet LMT – 0,32 Mbps.

Februārī Talsos veiktie mērījumi rāda līdzīgu ainu kā Jelgavā, tikai «Bite» sasniedzot zemāku minimālā lejupielādes ātruma vērtību – 0,27 Mbps. Līdzīgi arī Saldus pagasta Druvā.

Interneta pakalpojuma kvalitātes stabilitāti iespējams novērtēt ilgākā periodā, veicot sērijveida mērījumus vienā un tajā pašā vietā ar vienādiem mērīšanas nosacījumiem. Šāda veida mērījumus Regulators veic «Bite Latvija», LMT, «Tele2» un «Telekom Baltija» mobilajos elektronisko sakaru tīklos atsevišķās vietās Latvijā, tostarp Rīgā. Tādējādi tiek iegūta informācija par interneta pieslēguma ātrumu izmaiņu dinamiku konkrētā vietā, kas kopumā raksturo arī interneta pakalpojuma nodrošināšanas iespējas mobilā elektronisko sakaru tīklā atkarībā no noslodzes intensitātes dažādos laika momentos. Līdztekus Regulators nodrošina izlases veida mērījumus dažādās Latvijas vietās, gada laikā iespēju robežās vienmērīgi aptverot visu Latvijas teritoriju.