Mazina «digitālo plaisu» starp pilsētām un reģioniem

Šobrīd tiek sperts liels solis tā saucamās «digitālās plaisas» samazināšanā starp pilsētām un reģioniem – tāds bija galvenais secinājums projekta «Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos» prezentācijas pasākumā, kas norisinājās Daugavpils novada Tabores pamatskolā.

Tabores pamatskolā, kurā izbūvēts viens no piekļuves punktiem optiskajam internetam, šonedēļ viesojās Satiksmes ministrs Anrijs Matīss, kurš arī veica pirmo interneta pārbaudi pie jaunizbūvētā interneta piekļuves punkta un kopā ar projekta īstenotājiem un būvniekiem apsprieda tā devumu reģioniem.

«Optiskā tīkla infrastruktūras paplašināšana ir nacionālas nozīmes projekts, kas nesīs mūsdienīgas iespējas Latvijas reģionu attīstībai. Projekta būvdarbi tika sākti Latgalē un tieši šeit mēs arī prezentējām projekta sniegtās iespējas. Šodien tas ir jaudīga un stabila interneta tests vienā reģiona skolā, bet pēc gada plānots, ka tā būs realitāte visā valstī,» norāda Satiksmes ministrs.

Projekta izpildītāja VAS «Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs» valdes priekšsēdētājs Jānis Bokta uzsver, ka platjoslas optiskais internets kaut milzīgs, bet ir tikai pirmais solis uz ātrgaitas internetu ikvienā Latvijas vietā. «Ir svarīgi saprast, ka šobrīd ir izbūvēta optiskā tīklā infrastruktūra vietās, kur neviens komersants to nebija plānojis darīt pats. Šādā veidā tiek radīta iespēja reģionālajiem operatoriem uz vienlīdzīgiem un uz nediskriminējošu noteikumu pamata nogādāt pakalpojumu pie iedzīvotājiem. Jau šobrīd ir uzsāktas sarunas ne tikai ar nelielajiem reģionu operatoriem, bet arī lieliem telekomunikāciju uzņēmumiem, kas ir ieinteresēti savus pakalpojumus sniegt maksimāli daudz Latvijas iedzīvotājiem,» stāsta Jānis Bokta.

Kopumā projekta «Nākamās paaudzes elektronisko sakaru tīklu attīstība lauku reģionos» ietvaros tiks izmantotas tik daudz optiskās šķiedras, ka ar to varētu aptīt Mēnesi gandrīz 4 reizes. Šo nozīmīgo darbu Latgales plānošanas reģionā veica energobūvniecības kompānija RECK. Informē Viesturs Kaģis, SIA RECK valdes priekšsēdētājs: «Šis ir viens no nozīmīgākajiem un tehniski sarežģītākajiem infrastruktūras izbūves projektiem, kāds Lavijā veikts pēdējo gadu laikā energoceltniecības sektorā. 405 km garā platjoslas optiskā kabeļa izbūve no inženiertehniskā viedokļa prasīja piemērot jaunākos un modernākos risinājumus, jo kabelis šķērso Daugavu, dzelzceļa līnijas, kā arī pilsētu maģistrālās ielas. Esmu gandarīts, ka RECK ir vajadzīgās zināšanas, resursi un tehnoloģijas, lai realizētu šāda līmeņa infrastruktūras izbūvi. Tāpat esmu gandarīts par reģionam sniegto izaugsmes potenciālu, izmantojot platjoslas internetu un tā piekļuves punktus. Vienlaikus vēlos pateikt paldies vietējiem uzņēmējiem, iedzīvotājiem, tai skaitā zemju īpašniekiem, kuri projekta realizācijas laikā izturējās ar sapratni pret īslaicīgiem apgrūtinājumiem.